חיפוש נכסים
דירת דופלקס למכירה בבן יהודה

דירת דופלקס למכירה בבן יהודה

345,000,000
פנטהאוס למכירה ברח' חובבי ציון תל אביב

פנטהאוס למכירה ברח' חובבי ציון תל אביב

4 250 מ״ר 19,500,000
דירה למכירה בפרוייקט יפו

דירה למכירה בפרוייקט יפו

4 92 מ״ר 18,900,000
דירות למכירה בפרויקט במרכז תל אביב

דירות למכירה בפרויקט במרכז תל אביב

6 175 מ״ר 18,000,000
דירה למכירה קו שני לים ת"א

דירה למכירה קו שני לים ת"א

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירה למכירה קו שני לים ת"א

דירה למכירה קו שני לים ת"א

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירה למכירה קו שני לים ת"א

דירה למכירה קו שני לים ת"א

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

דירת דופלקס בבניין יוקרתי במרכז תל אביב

5 7 221 מ״ר 17,714,000
דירה למכירה קו שני לים ת"א

דירה למכירה קו שני לים ת"א

5 7 221 מ״ר 17,714,000